Collection: MEVASERET

חשבנו הרבה איך אפשר להפתיע אחרי הדגמים הקודמים שיצאו אבל איכשהו יצא והתעלינו על  עצמינו אז קבלו את הקולקצייה החדשה  או בשמה  -מבשרת- במחיאות כפיים